Carte foarte folositoare acestor vremuri
„Apostazia și Antihristul. După învățăturile Sfinților Părinți”.
Ultima pagină:
„Până la sfârșitul lumii, fiule, nu vor lipsi drepții Domnului Dumnezeu, după cum nici lucrătorii satanei nu vor lipsi. În zilelele cele mai de pe urmă, însă adevărații slujitori ai lui Hristos se vor ascunde de oameni. Și chiar daca nu vor face semne și minuni ca astăzi, vor călători necontenit pe calea cea strâmtă, cu toată smerenia. Aceștia vor fi în Împărăția lui Dumnezeu mai mari decât părinții făcători de minuni. În vremea lor nu va mai fi cineva care să facă semne minunate, deoarece, chiar văzându-l, nu vor vrea să se înțelepțească în luptele dujovnicești. În primul rând, cei care vor ședea pe scaunele bisericești din toată lumea, vor fi cu totul străini și nici idee nu vor avea despre virtute. Dar și întâi-stătătorii monahilor vor fi la fel. Vor fi robii pântecelui și ai slavei deșarte, încât vor fi mai degrabă sminteală pentru oameni decât pildă de virtute, deoarece virtutea va lâncezi. Va domni peste tot iubirea de argint, dar vai de monahii care se vor desfăta cu banii. Că aceștia vor fi urâciune înaintea lui Dumnezeu și nu vor vedea fața Domnului. Monahii și mirenii vor da bani cu camătă și nu vor vrea să-i înmulțească în Dumnezeu, prin milostenie la săraci. De aceea, dacă nu se lasă de această lăcomie, vor fi aruncați în tartar și în muncile iadului. Deci atunci, cum zis mai înainte, cei mai mulți se vor rătăci din neștiință pe calea cea largă a pierzării”. -Sf Nifon al Constantinopolului.
„Va veni vremea ca oamenii să înnebunească și, când vor vedea pe cineva că nu înnebunește, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor.” – Sfântul Antonie cel Mare.

Sursa: https://www.facebook.com/ManolescuBD/posts/2958759801076989 (Oct 2020)